Նորություններ և միջոցառումներ

Նորություններ և միջոցառումներ

Էրազմուս + «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI) նախագծի մեկնարկը՝ առցանց ձևաչափով

2021 թ. մարտի 30-ից ապրիլի 1-ը կայացավ Էրազմուս+ ծրագրի ՀԳ2 ԿԶԲԿ «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI) նախագծի մեկնարկային հանդիպումը, որին մասնակցում էին ծրագրի 15 գործընկեր հաստատությունների ներկայացուցիչներ:

Ծրագրի գործընկերներն են՝

 1. Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարանը (ծրագրի համակարգող),
 2. Ռիգայի տեխնիկական համալսարանը,
 3. Լիվերպուլի Ջոն Մուրի համալսարանը,
 4. Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարանի կենսատեխնոլոգիայի ֆակուլտետը,
 5. Մորդովիայի Օգարյովի անվան պետական համալսարանը,
 6. Իրկուտսկի տեխնիկական հետազոտության պետական համալսարանը,
 7. Կազանի դաշնային համալսարանը,
 8. Պետրոզավոդսկի պետական համալսարանը,
 9. «Ռուսական ռեգիստր» հավաստագրման ընկերությունը,
 10. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան,
 11. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը,
 12. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը,
 13. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանը,
 14. Գորիսի պետական համալսարանը,
 15. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը (ՈԱԱԿ):

Մեկնարկային հանդիպմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարանի լեզուների և մշակույթի ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Պրունիչը, ծրագրի համակարգող Ջերարդ Քալենը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի Էրազմուս+ ազգային գրասենյակների ղեկավարներ  Լանա Կառլովան և  Օլգա Օլեյնիկովան:

Նախագծի հիմնական նպատակն է մշակել և կրթական ծրագրերում ներդնել ինը EMI (անգլերենը՝ որպես դասավանդման միջոց) մոդուլներ և հիմնել EMI կենտրոններ՝ Հայաստանի և Ռուսաստանի գործընկեր բուհերում կրթության արդյունավետությունն ու միջազգայնացումը խթանելու նպատակով:

      Եռօրյա հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ննախագծի նպատակներն ու խնդիրները, աշխատանքային փաթեթները, նախատեսվող աշխատանքներն ու միջոցառումները, ինչպես նաև ծրագրի վերջնարդյունքները: Գործընկեր հաստատությունները հակիրճ ներկայացրին իրենց բուհերը, ծրագրային թիմերի հիմնական անդամներին և այն կրթական ծրագրերը կամ դասընթացները, որոնք ակնկալվում են դասավանդվել անգլերենով: Քննարկվեցին նաև ֆինանսական, կառավարման մի շարք հարցեր, ինչպես նաև ծրագրի արդյունավետ իրականացումն ապահովող անհրաժեշտ նախադրյալներն ու քայլերը:
      Վանաձորի պետական համալսարանից միջոցառմանը մասնակցում էին ՎՊՀ ծրագրի համակարգող, օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դոցենտ Լուսիկ Վարդանյանը, նույն ամբիոնի ասիստենտ Արինե Դանիելյանը, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտներ Նունե Խուբլարյանը, Գայանե Քանարյանը և որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Աննա Խաչատրյանը:

Erasmus+ SMARTI ծրագրի շրջանակներում  իրականացված SWOT վերլուծություններ անգլերենի` որպես դասավանդման միջոցի (EMI) և ուսանողակենտրոն ուսուցման (SCL) վերաբերյալ

2021 թ. հունիսի 4-ին և 9-ին SMARTI Վանաձորի պետական համալսարանի աշխատանքային թիմը ՎՊՀ ներքին շահակիցների գործուն մասնակցությամբ (ՎՊՀ ռեկտոր, պրոռեկտորներ, ֆակուլտետների դեկաններ, ամբիոնների վարիչներ, վարչական և գիտական անձնակազմի ներկայացուցիչներ և բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողներ)  անցկացրեց SWOT վերլուծություն անգլերենի` որպես դասավանդման միջոցի և ուսանողակենտրոն ուսուցման վերաբերյալ: 

Հանդիպումների սկզբում տեղայնացված ծրագրի համակարգող Լուսիկ Վարդանյանը հակիրճ ներկայացրեց SMARTI նախագիծը («Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով»)` կարևորելով ծրագրի հիմնական նպատակները, խնդիրները և արդյունքները: Նա նշեց, որ SWOT վերլուծության իրականացումը վերլուծական հետազոտության հարցախույզի մի մասն էր, որի համաձայն` յուրաքանչյուր գործընկեր հաստատություն պետք է սահմանակարգային (ինստիտուցիոնալ) զեկույցներ կայացներ անգլերենի` որպես դասավանդման միջոցի և ուսանողակենտրոն ուսուցման ռազմավարությունների վերաբերյալ, հանդես գար օգտակար առաջարկություններով հետազոտության մեթոդաբանության և մատենագիտության վերաբերյալ:

Այս երկօրյա առերես քննարկումները, որոնք կենտրոնացած էին ՎՊՀ ուժեղ կողմերի, թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների վրա անգլերենի` որպես դասավանդման միջոցի և ուսանողակենտրոն ուսուցման ռազմավարությունների և  մեթոդաբանության վրա, ՎՊՀ աշխատակիցներին օգնեցին որոշելու, թե որքանով է համալսարանը պատրաստ իրականացնելու անգլերենով դասավանդվող դասընթացներ կամ մոդուլներ երկու ակադեմիական ծրագրերում («Անգլերեն լեզու և գրականություն» բակալավրի ծրագիր և «Ինֆորմատիկա» մագիստրոսական ծրագիր): Այդ կառուցողական երկխոսությունները հնարավորություն տվեցին մասնակիցներին նաև պարզելու այն մարտահրավերները, որոնց բուհը ներկայումս բախվում է անգլերենի` որպես դասավանդման միջոց լինելու դժվարություններին և մտածելու դրանց հաղթահարման հնարավոր ուղիների մասին:

Շնորհիվ արդյունավետ և խորքային քննարկումների` որոշվեց ներկայացնել SWOT վերլուծության արդյունքները հանրային իրազեկման օրվա միջոցառումների ընթացքում, որոնք նախատեսում է կազմակերպել ՎՊՀ SMARTI աշխատանքային խումբը համալսարանի ներքին և արտաքին շահակիցների համար:

Erasmus+ SMARTI ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված հանրային իրազեկության օրվա միջոցառումներ (WP4)

2021 թ. հունիսի 12-ին, 13-ին և 14-ն  SMARTI ծրագրի WP4-ի «Տարածում և գործարկում» ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի պետական համալսարանում իրազեկման օրվա երեք միջոցառումներ կազմակերպվեցին ՎՊՀ ներքին և արտաքին շահագրգիռ կողմերի համար (գիտական և վարչական անձնակազմի անդամներ, ուսանողներ, շրջանավարտներ):

Նշված միջոցառումների սկզբում տեղայնացված ծրագրի համակարգող Լուսիկ Վարդանյանը հակիրճ ներկայացրեց SMARTI նախագիծը` հանրանդամության (կոնսորցիումի) հաստատությունների, աշխատանքային փաթեթների, ծրագրի հիմնական նպատակների ու արդյունքների բաղադրիչներով: Նա շեշտեց «Անգլերենը` որպես դասավանդման միջոց» գործադրվող նախագիծը ակադեմիական ծրագրերին ներդրման և այդ նախագծի շրջանակներում ուսուցման կենտրոններ ստեղծելու հավանական շահադրդումները: Մասնակիցներն իսկապես ոգևորված էին այս նորարարական մոտեցմամբ, որը նրանց կարծիքով զգալիորեն կնպաստի բարձրագույն կրթության արդյունավետությանն ու միջազգայնացմանը Հայաստանում և, մասնավորապես, ՎՊՀ-ում:

Իրադարձությունների երկրորդ մասը վերաբերում էր հունիսի 4-ին և 9-ին ՎՊՀ գիտական և վարչական անձնակազմի անդամների իրականացրած SWOT վերլուծության արդյունքների ներկայացմանը: Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Աննա Խաչատրյանը ներկայացրեց EMI (անգլերենը որպես դասավանդման միջոց) և SCL (ուսանողակենտրոն մոտեցում) մեթոդաբանության և ռազմավարության հիմնական ուժեղ կողմերը, թույլ կողմերը, հնարավորությունները և սպառնալիքները, իսկ ՎՊՀ-ի SMARTI-ի թիմի մյուս անդամներ Արինե Դանիելյանը, Գայանե Քանարյանը, Նունե Խուբլարյանը և Գոհար Դոխոլյանը վարեցին աշխույժ երկխոսություններ SWOT վերլուծության արդյունքների վերաբերյալ:

Որպես ծրագրի տարածման արդյունավետ գործիք ՎՊՀ-ի SMARTI ծալաթերթերը բաժանվեցին միջոցառումների բոլոր մասնակիցներին՝ ծրագրի հետ կապված տեղեկատվության անմիջական հասանելիության համար:

Էրազմուս + SMARTI նախագծի կառավարման խորհրդի ամենամյա հանդիպում և վերապատրաստում Գորիսի պետական համալսարանում՝  խառնուսուցման ձևաչափով

Հոկտեմբերի 6-ից 8-ը Գորիսի պետական համալսարանում կայացավ SMARTI («Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով») ծրագրի կառավարման խորհրդի եռօրյա հանդիպումը՝ խառնուսուցման ձևաչափով: Հանդիպմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտուշ Ղուկասյանը, Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Խաչատուր Ղազեյանը և ծրագրի դրամաշնորհառու, Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարանի ներկայացուցիչ, SMARTI ծրագրի ղեկավար Ջերարդ Քալենը: 

Հանդիպումների ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի գործընկեր բուհերը և կազմակերպությունները ներկայացրին ծրագրի շրջանակներում իրենց իրականացրած գործողությունները, մասնավորապես՝ անգլերենի ինքնուսուցման համար նախատեսված «Headway» դասագրքի ուժեղ և թույլ կողմերը,իրենց բուհերում կիրառվող առարկայական կրեդիտների բաշխման մեխանիզմներն ու ռազմավարությունը և դրանց՝ կրեդիտների փոխանցման եվրոպական համակարգի ուղեցույցի ցուցումների հետ ունեցած նմանություններն ու տարբերությունները: Վանաձորի պետական համալսարանի կողմից ելույթ ունեցավ ՎՊՀ ծրագրի համակարգող, օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դոցենտ Լուսիկ Վարդանյանը: ՎՊՀ-ից հանդիպումներին և վերապատրասմանը մասնակցում էր նաև ծրագրի հրապարակայնացման պատասխանատու, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ Գայանե Քանարյանը, իսկ առցանց ձևաչափով  միջոցառմանը մասնակցում էին օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի ասիստենտ Արինե Դանիելյանը, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ Նունե Խուբլարյանը,  որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Աննա Խաչատրյանը և միջազգային համագործակցության և դրամաշնորհների խթանման մասնագետ Գոհար Դոխոլյանը:

Ծրագրի շրջանակներում բուհերում իրականացված իրազեկման գործողությունները և նախատեսվող քայլերն ու միջոցառումները հակիրճ ներկայացրին Հայաստանի բուհերի տեղական համակարգող, ՀՀ ՊԿԱ արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Թերեզա Խեչոյանը և Ռուսաստանի բուհերի տեղական համակարգող, Մորդովիայի Օգարյովի անվան պետական համալսարանի ներկայացուցիչ Օլգա Սաֆոնկինան: Քննարկվեցին նաև հայկական և ռուսական գործընկեր բուհերում EMI (անգլերենը որպես դասավանդման միջոց) կենտրոնների ստեղծման և անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման հետ կապված կարևոր հարցեր և խնդիրներ:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները ներկայացվեցին նաև առցանց ձևաչափով. Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարանի ներկայացուցիչ, ծրագրի առաջին փաթեթի ղեկավար Էդուարդո Կարդոսոն ներկայացրեց անգլերենով դասավանդման ԵՄ լավագույն փորձը և ուսանողակենտրոն ուսուցման կարևորությունը,  Ադամ Շորը՝Մեծ Բրիտանիայի «Ջոն Մուրս» համալսարանից, ներկայացրեց «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար» խորագրով նախատեսած վերապատրաստման ծրագիրը: Նրա գործընկերները ներկայացրին «Ռոզետա Սթոուն» հավելվածը և դրա օգնությամբ անգլերենի իմացության մակարդակը բարձրացնելու հնարավորություններն ու առավելությունները:Վալերիա Ռաչեևան ներկայացրեց SMARTI ծրագրի գործող կայքէջը և դրա բովանդակային և կառուցվածքային բարելավմանը միտված մի շարք կարևոր խնդիրներ:

Ծրագրով նախատեսված վերապատրաստումներին մասնակցության իրավունք ձեռք բերելու նպատակով գործընկեր բուհերի դասախոսների շրջանում անցկացվեց անգլերենի իմացության առցանց թեստավորում։ ՎՊՀ-ից թեստավորմանը մասնակցեցին մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտներ Նունե Խուբլարյանը և Գայանե Քանարյանը, որոնք հաջողությամբ հաղթահարեցին անգլերենի իմացության B1 և B1+ մակարդակները: