Մագիստրոս

Մագիստրոս

  Վանաձորի պետական համալսարանի «Մագիստրոս» ժողովածուն հրատարակվում է էլեկտրոնային տարբերակով, տարին երկու անգամ: Տպագրության ենթակա նյութերը խմբագրական կազմին են ուղարկվում տարվա ընթացքում  մինչև ապրիլի 1-ը և նոյեմբերի 1-ը հետևալ էլեկտրոնային հասցեով՝ magistros@vsu.am: Հոդվածի հետ միասին ներկայացվում է ղեկավարի կարծիքը:

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարներին.

  • բնական գիտությունների պատասխանատու քարտուղար տեխ․գ․թ․ դոցենտ Հ.Հ.Օհանյանին,
  • հումանիտար գիտությունների պատասխանատու քարտուղար բ․գ․թ․, դոցենտ Լ.Հ.Պետրոսյանին,
  • հասարակական գիտությունների պատասխանատու քարտուղար մ․գ․թ․, դոցենտ Ա.Գ.Հարությունյանին:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները» ներկայացված են «Հավելված 1»-ում: