Մագիստրոս

Մագիստրոս

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի «ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ» ժողովածուի տպագրության ենթակա նյութերը խմբագրական կազմին են ուղարկվում տարվա ընթացքում մինչև մարտի 10-ը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ magistros@vsu.am: Հոդվածի հետ միասին ներկայացվում է ղեկավարի կարծիքը:

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարներին.

  1. բնական գիտությունների պատասխանատու քարտուղար Հ.Հ.Օհանյանին,
  2. հումանիտար գիտությունների պատասխանատու քարտուղար Լ.Հ.Պետրոսյանին,
  3. հասարակական գիտությունների պատասխանատու քարտուղար Ա.Գ.Հարությունյանին:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները» ներկայացված են «Հավելված 1»-ում: