Ռեկտորատ

Ռեկտորատ

Ռեկտորատի կազմը

Հ/Հ

Ազգանունը, Անունը, Հայրանուն

Զբաղեցրած պաշտոնը

1.       

Սահակյան  Ռուստամ Ռաֆիկի

Ռեկտոր

2.       

Կոստանդյան  Լուսինե Սերյոժայի

Ուսումնական  աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

3.       

Հովսեփյան  Վարդուհի Վարդգեսի

Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

4.       

Գևորգյան Անուշ Ժորայի

Կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի ղեկավար

5.       

Հարությունյան Արմենուհի Միխաիլի

Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժնի ղեկավար

6.       

Մոսինյան Անուշ Սարգսի

Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ՝ գլխավոր հաշվապահ

7.       

Խառատյան Սամվել Սուրենի

Վարչատնտեսական բաժնի ղեկավար

8.       

Բրուտյան Մարիյա Աշոտի

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան

9.       

Գրիգորյան Հերմինե Ֆերդինանդի

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան

10. 

Պապոյան Հրայր Մարտինի

Հասարակական  գիտությունների ֆակուլտետի դեկան

11.   

Գրիգորյան Ռոբերտ Միքայելի

Արհեստակցական միության նախագահ

12.   

Սարգսյան Գայանե Բորիկի

Կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի մաստագետ (քարտուղար)