Գիտաժողովներ

Գիտաժողովի նյութեր

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նոր պահանջների համապատասխան` ՎՊՀ-ում նախկին հասարակագիտական և բնագիտական պրակներով լույս տեսնող «Բանբեր» ժողովածուի փոխարեն հրատարակվում են մասնագիտական որոշակի ուղղվածություն ունեցող առանձին ժողովածուներ` բանասիրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, պատմագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, մաթեմատիկա և ֆիզիկա, ինֆորմատիկա և այլն: Յուրաքանչյուր ժողովածու ունի մասնագիտական խմբագրական խորհուրդ, որը ներկայացված հոդվածները արտոնում է տպագրության:

 
6-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 10-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 9-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ Երևան 2020
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԱԿԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ
2019 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ Երևան 2019
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 8-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՐԵՎԱՆ 2019
2018 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 7-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Երևան 2018
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕРЕВАН 2018
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ Երևան 2018
2017 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Երևան 2017
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԼԵԶՈՒ, ԽՈՍՔ, ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Երևան 2017

ՎՊՀ-ում կայացած միջազգային գիտաժողովի արձագանքներից

            2017 թվականին Վանաձորի պետական համալսարանում կայացավ միջազգային ներկայանալի գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ակադեմիկոս, փիլիսոփա-լեզվաբան Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 85-ամյակին: Գիտաժողովի համբավը սփռվեց համալսարանի պատերից շատ հեռու, որին արձագանքեցին տարբեր երկրներից, իսկ մեր հանրապետությունում, ի թիվս այլոց, հետաքրքիր զրույց անցկացրեց «ՎԷՄ» ռադիոկայանը, որտեղ բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ Աշոտ Աբրահամյանը և Դավիթ Գյուլզատյանը, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Դավիթ Մոսինյանը «Ակունք» ռադիոհանդեսի հեղինակ, լրագրող Հասմիկ Գուլակյանի ուղղորդմամբ ներկայացրին Էդուարդ Աթայան մարդուն և գիտնականին, ինչպես նաև արժանի գնահատականներ հնչեցրին Վանաձորի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի և ղեկավարության հասցեին գիտաժողովը, միջազգային չափանիշներին հարիր, արժանավորապես անցկացնելու համար:

Ստորև` ռադիոզրույցի ձայնագրությունը

http://vem.am/hy/1973?fbclid=IwAR0u962NeppOIY2_X-5vKbRfT90RU3RG8sgMz7QYU7yYUAJ7_YtyFNsIyxo

2016 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 5-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Երևան 2016
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИАЯ ЕРЕВАН 2016
2015 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ

ԱՐԴԻ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ Նվիրված Մ. Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին Երևան 2015

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 4-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՐԵՎԱՆ 2015

2014 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ Նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին Վանաձոր: 2014

II-ая международная конференция Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации Ванадзор: 2014

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ IV ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ (միջազգային մասնակցությամբ)

2013 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ Նվիրված պրոֆեսոր ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակին ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ Վանաձոր: 2013

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Գիտաժողովը նվիրված է հայ գրատպության 500-ամյակին Վանաձոր: 2013

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Գիտաժողովը նվիրված է ԺԱՆ-ԺԱԿ ՌՈՒՍՈՅԻ ծննդյան 300-ամյակին Վանաձոր: 2013

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Վանաձոր: 2013
2012 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ Վանաձոր: 2012

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Գիտաժողովը նվիրված է հայ գրատպության 500-ամյակին Վանաձոր: 2012

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ Նվիրված 1921թ. մարտի 16-ի Մոսկվայի և 1921թ. հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերի 90-ամյակներին Վանաձոր: 2012

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Ա (ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿ) Վանաձոր: 2011

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ Բ պրակ Վանաձոր: 2011

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 2-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Վանաձոր: 2011

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԱԿԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ 2 ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 75-ԱՄՅԱԿԻՆ Վանաձոր: 2011

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Վանաձոր: 2011

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Վանաձոր: 2011

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Վանաձոր: 2011

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Բ (հասարակագիտական պրակ)

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Ղազարոս Աղայանի ծննդյան 170-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով Վանաձոր: 2010

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ Վանաձոր: 2010
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ Վանաձոր: 2010

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ (Նվիրված Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակին) Վանաձոր: 2009

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Նվիված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին /Ա ՊՐԱԿ (հասարակագիտական)/ Վանաձոր: 2009

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին Վանաձոր: 2009

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Վանաձոր: 2009

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Նվիրված ՎՊՄԻ հիմնադրման 40-ամյակին Վանաձոր: 2009

ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ. Ս.Ն.Մերգելյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողովի նյութեր Վանաձոր: 2008
ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ -1 պրակ Ա Վանաձոր: 2007
ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ -1 պրակ Բ Վանաձոր: 2007

ԲԱՆԲԵՐ 1: Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնօգտագործման արդի խնդիրները և հեռանկարները (Գիտագործնական նյութերի ժողովածու) Վանաձոր: 2007