Մագիստրոսի հիմնական կրթական ծրագրեր

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

 
 • Կրթական ծրագիր

  011102.05.7 Կրթության կառավարում
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011301.04.7 Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011401.01.7 Կենսաբանություն
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011401.05.7 Մաթեմատիկա
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011401.02.7.Քիմիա
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011401.06.7 Ինֆորմատիկա
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011401.09.7 Ֆիզ․ դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011401.19.1 Հայոց լեզու և գրականություն
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  022201.01.7 Պատմություն
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  041301.17.7 Հանրային կառավարում
 • Որակավորում

 • Կրթական ծրագիր

  061102.01.7 Ծրագրային ճարտարագիտություն
 • Որակավորում

Արխիվ