Գիտական տեղեկագիր

Գիտական տեղեկագիր

«Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիրը» ներառված է ԲՈԿ-ի` ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի, 2015 թ.-ից գործող պարբերականների ցանկում: «Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնելու տարին երկու անգամ:

Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

Բնական և ճշգրիտ գիտություններ

Արխիվ