Գիտական տեղեկագիր

Գիտական տեղեկագիր

«Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիրը» ներառված է ԲՈԿ-ի` ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի, 2015 թ.-ից գործող պարբերականների ցանկում: «Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարին երկու անգամ հետևյալ անվանումներով՝

  • ՎՊՀ Գիտական տեղեկագիր․ Հումանիտար և հասարակական գիտություններ ISSN 2738-2915
  • ՎՊՀ Գիտական տեղեկագիր․ Բնական և ճշգրիտ գիտություններ ISSN 2738-2923

Տեղեկագիրը հրատարակվում է էլեկտրոնային տարբերակով: Հոդվածների հրատարակումն անվճար է: Հեղինակի ցանկության դեպքում նրան տրամադրվում է հաստատատված առանձնատիպը։ Տեղեկագրի թղթային տարբերակը տրամադրվում է վճարովի հիմունքներով (մեկ համարի արժեքն է 2500 ՀՀ դրամ):

Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

Բնական և ճշգրիտ գիտություններ

Արխիվ