ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՃՇԳՐԻՏ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարին տարվա ընթացքում՝ մինչև ապրիլի 15-ը և հոկտեմբերի 15-ը:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները» ներկայացված են «Հավելված 1»-ում«Գիտական տեղեկագրի» հրատարակման կանոնակարգը առկա է ՎՊՀ կայքէջում:

Մասնակցության հայտերը և հոդվածները անհրաժեշտ է ուղարկել պատասխանատու քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին` հետևյալ հասցեով`

Մ. Հ. Թովմասյան –  teghekagirb@vsu.am,  հեռ. 093629418

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հեռ. (0322) 4-18-53:

Խմբագրական խորհուրդ

Սահակյան Ռ.Ռ., տեխն.գ.դ., պրոֆեսոր   (խմբագրական խորհրդի նախագահ, գլխավոր խմբագիր)

Հովսեփյան Վ.Վ., կ.գ.թ. , դոցենտ (խմբագրական խորհրդի նախագահի տեղակալ)

Թովմասյան Մ.Հ., ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ  (պատասխանատու քարտուղար)

Խմբագրական խորհրդի անդամներ

Օսիպյան Լ.Լ., կ.գ.դ.,  ԳԱԱ ակադեմիկոս, Երևանի պետական համալսարան

Ցիրլին Ա.Մ. տեխն.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԴ, Գիտությունների ակադեմիայի Ա.Կ.Այլամազյանի անվան  Ծրագրային համակարգերի ինստիտուտ

Ժաբկո Ա.Պ. ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԴ, Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան

Քամալյան Ռ.Զ., տեխն.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԴ, Մարքեթինգի և սոցիալ-տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակադեմիա

Կիպրուշկինա  Ե.Ի., տեխն.գ.դ.,դոցենտ, ՌԴ, Սանկտ-Պետերբուրգի ԻՏՄՈ համալսարան

Հակոբյան Ռ.Ս., ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան

Սուքիասյան Գ.Ս., տեխն.գ.դ., ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Հունանյան Ս.Ա., գ.գ.դ., Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Հարությունյան Լ.Ռ., ք.գ.դ., Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Դալլաքյան Ռ.Վ., ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր

Ղազարյան Հ.Ա., ք.գ.դ., պրոֆեսոր

Վարդանյան Զ.Ս., կ.գ.դ., պրոֆեսոր

Թադևոսյան Գ.Պ., ա.գ.թ.,  դոցենտ

Ծատուրյան Ա.Մ., մ.գ.դ., դոցենտ

Կյուրեղյան Ա.Ս., ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ

Ղազարյան Ա.Հ., ք.գ.թ., դոցենտ

Մամիկոնյան Հ.Ա., ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ

Սայադյան Մ.Կ., մ.գ.թ., դոցենտ

Սաքանյան Մ.Ա., ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ

Փարսադանյան Ս.Մ., ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ

Օհանյան Հ.Հ., տեխ.գ.թ., դոցենտ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2019
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2019
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2018
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2017
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2016
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2015
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՖԻԶԻԿԱ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ Վանաձոր: 2013