ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՃՇԳՐԻՏ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարին տարվա ընթացքում՝ մինչև ապրիլի 15-ը և հոկտեմբերի 15-ը:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները» ներկայացված են «Հավելված 1»-ում«Գիտական տեղեկագրի» հրատարակման կանոնակարգը առկա է ՎՊՀ կայքէջում:

Հոդվածի տպագրման համար անհրաժեշտ է գրացվել, իսկ մասնակցության հայտերը  և հոդվածները պետք է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով`

Մ. Հ. Թովմասյան –  teghekagirb@vsu.am,  հեռ. 093629418

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հեռ. (0322) 4-18-53:

Խմբագրական խորհուրդ

Ուղեցույց հեղինակների համար

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Արխիվ