Գիտական խմբեր

Գիտական խմբեր

Համաձայն «Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտական խմբերի կանոնակարգի» Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանում  գործում են գիտական  հինգ խմբեր՝ հետևյալ գիտահետազոտական թեմաներով։

Գիտական խմբի ղեկավար՝

կ․գ․դ․, պրոֆեսոր Զարուհի Սամվելի Վարդանյան

Խմբի անդամներ՝

կ․գ․թ․, դոցենտ Վարդուհի Վարդգեսի Հովսեփյան

կ․գ․թ․, Հասմիկ Կարենի Մխիթարյան

Գոհար Սմբատի Ավետիսյան — «Կենսաբանություն» մագիստրատուրա I կուրս 

Գիտական խմբի ղեկավար՝

պ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ֆելիքս Վազգենի Մովսիսյան

Խմբի անդամներ՝

պ․գ․թ․, դոցենտ Մարիյա Աշոտի Բրուտյան

Հենրի Ազատի Մատինյան «Պատմության» ամբիոնի ասպիրանտ

Աննա Սամվելի Դեմիրխանյան

Գիտական խմբի ղեկավար՝

բ․գ․դ․, պրոֆեսոր ԳուրգենԿիպրոնի Խաչատրյան

Խմբի անդամներ՝

բ․գ․թ․, դոցենտ  Լիլիթ Հովիկի Պետրոսյան

էլիզա Ռոբերտի Բարոյան

Գիտական խմբի ղեկավար՝

բ․գ․թ․, դոցենտ Արեն Մելսի Սանթոյան

Խմբի անդամներ՝

բ․գ․թ․, դոցենտ  Հասմիկ Պավելի Հարությունյան

Մարինե Մերուժանի Քալաշյան — «Հայոց լեզու և գրականություն» մագիստրատուրա II կուրս

Գիտական խմբի ղեկավար՝

բ․գ․թ․, դոցենտ Տարոն Ռուդոլֆի Դանիելյան

Խմբի անդամներ՝

բ․գ․թ․, դոցենտ Հերմինե Ռուդիկի Բաբուռյան

Թինա Սեյրանի Այվազյան «Հայոց լեզու և գրականության» ամբիոնի հայցորդ