Իրականացված վերապատրաստումներ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
Ավարտվել է «Մանկավարժի հավաստագրման 30 կրեդիտ տրամադրող մանկավարժահոգեբանական և ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող» կրթական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստման դասընթացը

 

 

 

Վանաձորի պետական համալսարանում կայացավ կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոնի հաշվետու միջոցառումը

 

 

 

Ամփոփվեցին վերապատրաստման դասընթացների երկրորդ և երրորդ փուլերը

 

 

 

Վկայագրեր շնորհվեցին նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցներին

 

 

Ավարտվեց ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների 1-ին փուլը

 

 

 

Մեկնարկել է ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի առաջին փուլը

 

 

 

 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով կազմակերպված դասընթացի մասնակիցները վկայականներ ստացան

 

 

Վերապատրաստման դասընթաց

 

 

 

 

Վանաձորի պետական համալսարանը կատարում է 2022թ. հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների մասնակցության նախնական հայտագրում

 

 

 

ՎՊՀ մասնագիտական թիմի կողմից վերապատրաստում անցած դասախոսներին հանձնվեցին վկայականներ