Ավարտվել է «Մանկավարժի հավաստագրման 30 կրեդիտ տրամադրող մանկավարժահոգեբանական և ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող» կրթական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստման դասընթացը

Ավարտվել է «Մանկավարժի հավաստագրման 30 կրեդիտ տրամադրող մանկավարժահոգեբանական և ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող» կրթական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստման դասընթացը

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում ավարտվել է «Մանկավարժի հավաստագրման 30 կրեդիտ տրամադրող մանկավարժահոգեբանական և ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող» կրթական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստման դասընթացը, որին ընդգրկված էր 32 մասնակից:

Previous Article
Next Article