Մասնագիտական կողմնորոշման հանդիպումներ Լոռու մարզի դպրոցներում

2021թ. դեկտեմբերի 1-ից 16-ը Վանաձորի պետական համալսարանի  աշխատանքային խմբերը հանդիպումներ ունեցան Լոռու մարզի ավագ և միջնակարգ դպրոցների աշակերտների հետ: Մասնագիտական կողմնորոշման հանդիպումներ և քննարկումներ  են անցկացվել  Վանաձոր, Ստեփանավան, Տաշիր քաղաքների դպրոցներում (Վանաձորի №5, №10, №11, №13, №17, №18,  №24,  Էվրիկա, Ստեփանավանի  ավագ և №6 միջնակարգ, Տաշիրի ավագ, ՎՊՀ հենակետային վարժարան): Աշխատանքային խմբերում ընդգրկված էին մասնագիտական ամբիոնների դասախոսներ և ՎՊՀ աշխատակիցներ:

Աշխատանքային խմբերը հանդիպումներ են անցկացրել 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների 500 և ավելի աշակերտների հետ, հետաքրքրվել աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմամբ, պատասխանել նրանց հետաքրքրող հարցերին:

Հանդիպումների ընթացքում խմբերը ներկայացրել են ՎՊՀ-ի 2022-2023թ. ուստարվա ընդունելության առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերը,  մասնագիտությունները, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական  աստիճանները, ընդունելության կարգը, ուսման վարձավճարները, ուսանողական նպաստները և զեղչերը, ընդունելության նախապատրաստական դասընթացները, ուսումնական–լաբորատոր բազայի հնարավորությունները, ուսանողների շարժունության ծրագրերը:

 Դպրոցներին տրամադրվել  են  համալսարանի, ՎՊՀ վարժարանի, քոլեջի մասին տեղեկատվական  նյութեր:

Հանդիպումների ընթացքում երկկողմ քննարկվել են հարցեր՝ համալսարանի և դպրոցների համագործակցության շրջանակներն ընդլայնելու և խորացնելու նպատակով:

Previous Article
Next Article