Գիտխորհրդի նիստ 27.01.2022

Վանաձորի պետական համալսարանի  գիտական խորհրդի՝ այս տարվա առաջին նիստը մեկնարկեց քվորումի առկայությամբ՝ օրակարգի միաձայն հաստատմամբ: Հիմնադրամի 2022թ. տարեկան  ծախսերի նախահաշվի նախագիծը գիտխորհրդին ներկայացրեց ՖՌԿ բաժնի պետ Ա. Մոսինյանը: Քննարկումների, առաջարկությունների ու հարցուպատասխանի արդյունքում զեկուցումն ընդունվեց ի գիտություն:

Օրակարգի հաջորդ հարցով բուհի իրավաբան Մ. Սիմոնյանը հաստատման առաջարկեց մի քանի կարգեր: Գիտխորհրդի անդամներից Ա. Սանթոյանը, Հ. Պապոյանը, Գ. Խաչատրյանը և Ֆ. Մովսիսյանը  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և խթանման կանոնակարգի վերաբերյալ ելույթներ ունեցան: Գ. Խաչատրյանը գիտխորհրդին առաջարկեց կանոնակարգի հաստատումը քվեարկության չդնել՝ ժամանակավրեպ լինելու պատճառով:

Ռեկտոր Ռ. Սահակյանը գիտխորհրդի քվեարկությանն առաջարկեց  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և խթանման կանոնակարգը, ինչը չընդունվեց:

Գիտական խմբերի ստեղծման և նրանց աշխատանքների խթանման կանոնակարգը,

 դպրոցականների  օլիմպիադաների անցկացման կանոնակարգը /փոփոխված/,

ուսանողների, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի շարժունության կանոնակարգը /փոփոխված/, գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային հանձնաժողովի կանոնակարգը /փոփոխված/, ECTS հենքով կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների ուսումնական պլանների մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և  գնահատման   ընթացակարգը /փոփոխված/,

կրթական ծրագրերում ընդգրկված  կամընտրական դասընթացների ընտրության կարգը /փոփոխված/, ակադեմիական կրեդիտների կուտակման եվ փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգը /փոփոխված/ հաստատվեցին խորհրդի կողմից:

Նիստի ավարտին ձևավորվեց  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և խթանման կանոնակարգի մշակման հանձնաժողովը:

                                                                                                          Սեփ. լրատվություն

Previous Article
Next Article