Հայտարարություն Զեղչերի դիմումների ընդունման մասին

Հայտարարություն

Զեղչերի դիմումների ընդունման մասին

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում ուսանողական նպաստների, պետական և անվանական կրթաթոշակների տրամադրման»  կարգի 2022-23 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի զեղչերի դիմումների ներկայացման  ժամանակացույցում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները․

ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Բակալավրի կրթական ծրագիր, 1-5-րդ կուրսեր

Զեղչերի դիմումների ներկայացումը մայիսի 25-ից հունիսի 21-ի փոխարեն կընթանա հունիսի 01-ից հունիսի 15-ը:

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր, 1-2-րդ կուրսեր

Զեղչերի դիմումների ներկայացումը մայիսի 25-ից հունիսի 21-ի փոխարեն կընթանա հունիսի 01-ից հունիսի 15-ը:

Previous Article
Next Article