ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ CONNECT ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ CONNECT ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Ս/թ դեկտեմբերի 13-ին և 14-ին Էրազմուս+ «Համալսարան-արդյունաբերություն կապի հաստատումը Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի ուսանողների խելամիտ ձեռներեցային համագործակցության և մրցունակության միջոցով» CONNECT նախագծի շրջանակներում ՎՊՀ-ում կազմակերպվեց «Հիբրիդային դասընթացների մշակման առանձնահատկությունները նորարարական դասավանդման մեթոդների կիրառմամբ» խորագրով վերապատրաստում, որի նպատակն էր ձևավորել ասինխրոն դասընթացի մշակման համար անհրաժեշտ հմտություններ և ծանոթացնել դասավանդման նորարարական մեթոդներին ու թվային գործիքներին։

Վերապատրաստմանը մասնակցում էին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասանճյուղերի և ՎՊՀ քոլեջի  17 դասախոսներ։

Վերապատրաստման առաջին օրը մասնակիցները ծանոթացան Էրազմուս+ տարբեր նախագծերի շրջանակներում հիմնադրված տարածքներին և լսարաններին, որից հետո CONNECT նախագծի տեղական համակարգող Գոհար Դոխոլյանը հակիրճ ներկայացրեց նախագծի հիմնական նպատակները, իսկ նախագծում  ընդգրկված անդամները ներկայացրեցին համատեղ ուժերով մշակված «Մրցունակ գիտելիքի ծրագրի» ասինխրոն դասընթացների բովանդակությունը և մեթոդաբանությունը։

Վերապատրաստման երկրորդ օրը նվիրված էր դասավանդման նորարարական մեթոդներին ու հիբրիդային դասընթացի մշակման համար կիրառվող թվային գործիքներին։ Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Կարինե Սիրադեղյանը մասնակիցներին ծանոթացրեց տեսադասերի և նկարների խմբագրական գործիքներին, դասավանդման և հետադարձ կապի համար նախատեսված Mentimeter գործիքին, Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դասախոս Արմինե Գևորգյանը և օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դասախոս Լիլիթ Փարսադանյանը ներկայացրեցին տեսադասերի նկարահանման, ինչպես նաև առերես դասավանդման նորարարական թվային այլ գործիքներ (OBS-Studio, Kahoot, Wordwall)։

Վերապատրաստման մասնակիցներին կտրամադրվեն վկայականներ։

Previous Article
Next Article