ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ, ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ (ԻՍՊԱՆԻԱ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ, ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ (ԻՍՊԱՆԻԱ)

ՎՊՀ և Գրանադայի համալսարանների միջև կնքված Erasmus+ շարժունության պայմանագրի շրջանակներում հայտարարվում է հայտադիմումների ընդունում․

  • բակալավրի ուսանողների,
  • դասավանդող աշխատակիցների,
  • վերապատրաստվող աշխատակիցների շարժունության համար:

Ուսանողների շարժունության տևողությունը 5 ամիս է։ Անգլերենով դասավանդվող առարկաների ցանկը հասանելի է հետևյալ հղումով․

 https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/academicofferundergraduatecourses

Հետաքրքրված դիմորդներին խորհուրդ է տրվում նախապես ստուգել անգլերենով դասավանդվող դասընթացների համատեղելիությունը մայր բուհում իրենց անցնելիք առարկաների հետ։

Ուսանողներից պահանջվող փաստաթղթերն են․

  1. Ակադեմիական տեղեկագիր (ՄՈԳ-ի նվազագույն միավորն է 75-ը և համարվում է մրցութային ցուցանիշ)։
  2. Օտար լեզվի (անգլերեն) իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ/վկայական (առնվազն B1 մակարդակ): Օտար լեզվի իմացության փաստաթուղթը կտրամադրվի ՎՊՀ-ի թեկնածուների կողմից լեզվի թեստ հանձնելուց հետո (միջազգային ճանաչում ունեցող վկայական ներկայացնելու դեպքում դիմորդն ազատվում է ՎՊՀ-ում թեստ հանձնելուց[1])։ Թեստը կգնահատվի առավելագույնը 100 միավոր (անցողիկ շեմը՝ 70 միավոր)։ Թեստի արդյունքը համարվում է մրցութային ցուցանիշ։
  3. Մոտիվացիոն նամակ — գնահատվում է առավելագույնը 100 միավորով գնահատող հանձնաժողովի կողմից և համարվում է մրցութային ցուցանիշ ։
  4. Ինքնակենսագրույթուն (CV), որը չի համարվում մրցութային ցուցանիշ։

Աշխատակիցների շարժունությունը ենթադրում է 5-օրյա վերապատրաստում կամ դասավանդում համալսարանի տարբեր բաժիններում/ ֆակուլտետներում, որին կարող են դիմել թե վարչական, թե դասավանդող աշխատակիցները։

Համալսարանի համապատասխան բաժիններին կարելի է ծանոթանալ այստեղ․ https://www.ugr.es/en/about/organization/departments։

Անգլերենով դասավանդվող առարկաներին և այլ մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով․

https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en։


[1] Այն դիմորդները, որոնք չեն սովորում <<Անգլերեն լեզու և գրականություն>> մասնագիտության կրթական ծրագրով, ընտրվելու դեպքում պետք է Գրանադայի համալսարանում մինչև ուսումնառության սկիզբը ներկայացնեն միջազգային ճանաչում ունեցող վկայական (նվազագույն շեմը՝ B1 մակարդակ)։ Միջազգային վկայականների ցանկը և այլ մանրամասներ կարելի է գտնել այստեղ։ 

Աշխատակիցներից պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը․

  1. Օտար լեզվի (անգլերեն) իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ/վկայական (առնվազն B2 մակարդակ դասավանդող և առնվազն B1 մակարդակ վերապատրաստվող աշխատակիցների համար): Օտար լեզվի իմացության փաստաթուղթը կտրամադրվի ՎՊՀ-ի թեկնածուների կողմից լեզվի թեստ հանձնելուց հետո (միջազգային ճանաչում ունեցող վկայական ներկայացնելու դեպքում դիմորդն ազատվում է ՎՊՀ-ում թեստ հանձնելուց)։ Թեստը կգնահատվի առավելագույնը 100 միավոր (դասավանդողների համար անցողիկ շեմը՝ 80 միավոր, վերապատրաստվող դիմորդների համար՝ 60 միավոր)։ Թեստի արդյունքը չի համարվում մրցութային ցուցանիշ, այլ վկայում է լեզվի իմացության մասին։ Օտար լեզվի իմացությունը հավաստող վկայական կարող են չներկայացնել համապատասխան օտար լեզվից բազային բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատակիցները։
  2. Մոտիվացիոն նամակ — գնահատվում է առավելագույնը 100 միավորով գնահատող հանձնաժողովի կողմից և համարվում է մրցութային ցուցանիշ։
  3. Ինքնակենսագրույթուն (CV), որը չի համարվում մրցութային ցուցանիշ։

Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ապրիլի 16-ը ներառյալ։

Օտար լեզվի իմացության թեստի կազմակերպման վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացվի մասնակիցներին՝ դիմումների ընդունումից հետո։

Թեկնածուների հետ անցկացվելու է նաև հարցազրույց։ 

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին (Հեռ․՝ +374 322 41853):

Previous Article
Next Article