ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը 2023թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին կազմակերպում է աշակերտական առարկայական օլիմպիադա:

Օլիմպիադան անցկացվելու է ներքոնշյալ առարկաներից.

Բնագիտական առարկաներ

1. ֆիզիկա`  11, 12-րդ դասարաններ մարտի 14-ին` ժամը 1430-ին,

2. քիմիա` 11, 12-րդ դասարաններ մարտի 15 -ին` ժամը 1430-ին,

3. կենսաբանություն` 11, 12-րդ դասարաններ  մարտի 16-ին` ժամը 1430-ին,

4. ինֆորմատիկա`  11, 12-րդ դասարաններ մարտի 21-ին` ժամը 1430-ին,

5. մաթեմատիկա` 11, 12-րդ դասարաններ մարտի 22-ին` ժամը 1430-ին,

Հումանիտար առարկաներ

1. հայ գրականություն` 11, 12-րդ դասարաններ մարտի  23-ին` ժամը 1430  -ին,

2. հայոց լեզու` 11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի 4-ին` ժամը 1430  -ին,

2. ռուսաց լեզու և գականություն` 11, 12-րդ դասարաններ  ապրիլի  5-ին` ժամը 1430 –ին,

3. օտար լեզու (անգլերեն)` 11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի  6-ին` ժամը 1430 –ին,

4. պատմություն` 11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի  11-ին` ժամը 1430 –ին,

5. աշխարհագրություն` 11, 12-րդ դասարաններ, ապրիլի  12-ին` ժամը 1430 –ին:

Արվեստ

1.երաժշտություն՝ 11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի  13-ին` ժամը 1430 –ին,

2.կերպարվեստ ՝ 11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի 13-ին` ժամը 1430 –ին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ-ի գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին:

Հասցեն` ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռախոս` (0322) 4-18-53,

(098) 09 07 22, կամ այցելել ՎՊՀ կայքէջ` www.vsu.am:

Previous Article
Next Article