Իրականացված վերապատրաստումներ

Իրականացված վերապատրաստումներ

Ուսուցիչների նախնական հայտագրում

Դասընթացի 1-ին փուլի մեկնարկ

Դասընթացի 1-ին փուլի ավարտ

Դասընթացների երկրորդ և երրորդ փուլերի ամփոփում