Իրականացված վերապատրատումներ

Իրականացված վերապատրաստումներ

Հանրակրթական դպրոցի տնօրենների վերապատրաստման դասընթացի մեկնարկ

Հանրակրթական դպրոցի տնօրենների վերապատրաստման դասընթացի ավարտ