ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Վանաձորի պետական համալսարան» հիմնադրամը ԿԳՄՍ նախարարության կողմից երաշխավորվել է կազմակերպելու` կամավոր ատեստավորման արդյունքնում 0-59 տոկոս արդյունք ցուցաբերած ուսուցիչների առարկայական պարտադիր վերապատրաստման դասընթացներ:

Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել կցված ՀԱՅՏԸ և ուղարկել vsureformstraining@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին:

Հայտենրն ընդունվում են մայիսի 17-ից 26-ը ներառյալ, ժամը` 18:00-ն:

 Դասընթացները կազմակերպվելու են հետևյալ առարկաներից.

 1. Հայոց լեզու
 2. Անգլերեն
 3. Ռուսերեն
 4. Գերմաներեն
 5. Ֆրանսերեն
 6. ՀԵՊ
 7. Պատմություն
 8. Կերպարվեստ
 9. Երաժշտություն
 10. Մաթեմատիկա
 11. Ֆիզիկա
 12. Քիմիա
 13. Տարրական
 14. Ֆիզկուտուրա
 15. Կենսաբանություն
 16. Հասարակագիտություն
 17. Տեխնոլոգիա
 18. ՆԶՊ
 19. ԻՆֆորմատիկա
 20. Աշխարհագրություն

Հարցերի դեպքում զանգահարել ՎՊՀ Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոն` 4-18-53 կամ  + 347 77 94 63 87

Previous Article
Next Article