Կայացավ գիտխորհրդի արտահերթ նիստը

Կայացավ գիտխորհրդի արտահերթ նիստը

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ գիտխորհրդի արտահերթ նիստ: Օրակարգում ներառված էր մեկ հարց:

Կ.գ.դ., պրոֆեսոր և ծրագրի ղեկավար Զարուհի Վարդանյանը ներկայացրեց ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «Թանթրվենի սև» /Sambucus  nigra L./ էկոլոգիան մաքուր բնամթերքի և բնական  ներկի ստացման մեխանիզմների առանձնահատկությունները» գիտական թեմայով ծրագրի ավարտական հաշվետվությունը, այն ընդունվեց գիտխորհրդի կողմից:

Previous Article
Next Article