ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Վանաձորի պետական համալսարանը մեկնարկում է հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները` հետևյալ մասնագիտությունների գծով․

 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Անգլերեն
 • Ռուսերեն
 • Ֆրանսերեն
 • Գերմաներեն
 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (դասվարություն)
 • Նախնական զինվորական պատրաստություն (ՆԶՊ)
 • Տեխնոլոգիա
 • Կերպարվեստ
 • Երաժշտություն
 • Ֆիզիկական կուլտուրա
 • Մաթեմատիկա
 • Ինֆորմատիկա
 • Ֆիզիկա
 • Կենսաբանություն
 • Քիմիա
 • Պատմություն
 • Հասարակագիտություն
 • Աշխարհագրություն

Վերապատրաստման դասընթացները կիրականացվեն սույն թվականի հուլիսի 17-ից :

    Դասընթացների մեկնարկը կտրվի 3 փուլով և հետևյալ սկզբունքով`

 1. 1-ին փուլ՝ հուլիսի 17-ից հուլիսի 28-ը (ընդհանուր բաղադրիչ)
 2. 2-րդ փուլ` օգոստոսի 21-ից օգոստոսի 30-ը (մասնագիտական բաղադրիչ)
 3. 3-րդ փուլ` սեպտեմբերի 11-հոկտեմբերի 31-ը (ընդհանուր բաղադրիչ)

Ուսուցիչը հնարավորություն ունի ընտրելու ընդհանուր բաղադրիչի վերապատրաստման ժամանակահատվածը (կամ 1-ին փուլ կամ 3-րդ փուլ), իսկ 2-րդ փուլը (մասնագիտական բաղադրիչը) պարտադիր է բոլոր վերապատրաստվող ուսուցիչների համար:

Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելու համար, անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային պաշտոնակ հայտադիտումը հետևյալ հղմամբ`

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhRhHZcnfRYrWFF0NTOJ4Rpl3712jeJmLII3l7dWWOcbiFqg/viewform?usp=sharing

ՎՊՀ Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոն

Հեռախոսահամար՝ (0322) 4-18-53

Էլեկտրոնային հասցե՝  vsureformstraining@gmail.com

Previous Article
Next Article