Վարժարանի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են հուլիսի 10-ից օգոստոսի 18-ը ներառյալ

Վարժարանի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են հուլիսի 10-ից օգոստոսի 18-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 10-ից մինչև 15-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, Վանաձորի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովում (Տիգրան Մեծի 36):
ՎԱՐԺԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԿԱՎՈՐ է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ.

 1. Ծննդյան վկայականի և սոց. քարտի պատճենները, (ծնողի սոցքարտի պատճեն)
 2. Ավարտական վկայականը (բնօրինակը),
 3. 2 լուսանկար` 3X4 չափի
 4. Դիմում-հայտը լրացվում է տեղում։
  Վարժարանում գործում են հետևյալ հոսքերը
 5. Հայոց լեզու և պատմություն
 6. Հայոց լեզու և անգլերեն
 7. Հայոց լեզու և ռուսաց լեզու
 8. Ֆիզիկա և մաթեմատիկա (ինֆորմատիկա)
 9. Քիմիա և կենսաբանություն
 10. Տնտեսագիտական
Previous Article
Next Article