Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023ԹՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  16ԻՆ` ԺԱՄԸ  15.30ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1.2IT-4C142 ծածկագրով  ՀՀ  Գիտության պետական կոմիտեի կողմից  ֆինանսավորվող  «Թանթրվենի սև» /Sambucus  nigra L./ էկոլոգիան մաքուր բնամթերքի և բնական  ներկի ստացման մեխանիզմների առանձնահատկությունները» գիտական թեմայով ծրագրի ավարտական հաշվետվությունը։

Զեկ.՝ ծրագրի  ղեկավար Զ Վարդանյան

Ծանոթություն. 

ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր    առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –16.10.2023թ.:                                                

Գիտքարտուղար                          Ս.Բեժանյան

10.10.2023թ.

Previous Article
Next Article