2023-2024 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքում Վանաձորի պետական համալսարան ընդունված դիմորդներ

2023-2024 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքում Վանաձորի պետական համալսարան ընդունված դիմորդներ

2023-2024 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքում Վանաձորի պետական համալսարան ընդունված դիմորդներին խնդրում ենք սույն թվականի օգոստոսի 21-30-ը ժամը 10։00-ից 17։00 ընկած ժամանակահատվածում (ընդմիջում` 12։00 — 14։00) ըստ մասնագիտությունների պարտադիր ներկայանալ Համալսարանի ներքոնշյալ դեկանատները․

ՎՊՀ Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանատ՝ գլխավոր մասնաշենքի 2-րդ հարկ,

ՎՊՀ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանատ՝ գլխավոր մասնաշենքի 3-րդ հարկ,

ՎՊՀ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանատ՝ երկրորդ մասնաշենքի 2-րդ հարկ

Անհրաժեշտ է Համալսարան ներկայանալ հետևյալ փաստաթղթերով․

  • Ատեստատ կամ դիպլոմ,
  • 3 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճեն,
  • Միասնական քննությունների վկայագիր։
Previous Article
Next Article