2023Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-ԻՆ` ԺԱՄԸ 15.30 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023ԹՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  12ԻՆ` ԺԱՄԸ  15.30ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1.ՎՊՀ  ուսանող  Էրիկ Հարությունի Թովմասյանի ուսանողական իրավունքների վերականգնման հարցը (Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալի  21.08.2023թ  թիվ  N 02/11.2/21845-2023 գրության հիմքով)։   

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման

 բաժնի ղեկավար  Ա.Գևորգյան

2. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մագիստրատուրայի հեռակա  ուսուցման համակարգի 2023-2024  ուսումնական տարվա ընդունելության» կարգը:

Զեկ.՝ գիտքարտուղար     ՍԲեժանյան

Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր    առաջ:

                         բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –12.09.2023թ.:                                             

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

05.09.2023թ.

Previous Article
Next Article