Այլ

Այլ

ՎՊՀ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ 2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ  ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ) ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ  ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ) ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

ՎՊՀ հիմնադրամի աշխատավարձ hոկտեմբեր 2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՎՊՀ հիմնադրամի աշխատավարձ սեպտեմբեր 2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՎՊՀ հիմնադրամի աշխատավարձ հունիս 2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՎՊՀ հիմնադրամի աշխատավարձ Ապրիլ 2019 (48.851.810 ՀՀ դրամ)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019 թ. ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2018Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՎՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019Թ. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ (1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ)

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019Թ. ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՆԱԽԱԳԻԾ)