Կառուցվածք

Կառուցվածք

Ռեկտոր
Ռեկտորի գործավար-օգնական
Գիտական քարտուղար
Իրավաբան
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Կրթական գործընթացների կառավարման բաժին
Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոն
Մշակույթի կենտրոն
Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին

Գրադարան

Վարժարան
Քոլեջ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժին
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն
Վարչատնտեսական բաժին
Ընդհանուր բաժին
Արխիվ
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Ռեկտոր
Ռեկտոր
Բաժիններ
Բաժիններ
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Գիտական քարտուղար
Գիտական քարտուղար
Իրավաբան
Իրավաբան
Գործավար-օգնական
Գործավար-օգնական
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն
Ընդհանուր բաժին
Ընդհանուր բաժին
Որակի ապահովման կենտրոն
Որակի ապահովման կենտրոն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին
Վարչա-տնտեսական բաժին
Վարչա-տնտեսական բաժին
Վարժարան
Վարժարան
Քոլեջ
Քոլեջ
Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժին
Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժին
Viewer does not support full SVG 1.1
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ֆակուլտետներ
Ֆակուլտետներ
Գործավար
Գործավար
Բաժիններ
Բաժիններ
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոններ
Ամբիոններ
Ամբիոններ
Ամբիոններ
Ամբիոններ
Ամբիոններ
Կրթական գործընթացների կառավարման բաժին
Կրթական գործընթացների կառավարման բաժին
Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոն
Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոն
Մշակույթի
 կենտրոն
Մշակույթի  կենտրոն
Viewer does not support full SVG 1.1
Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ամբիոններ
Ամբիոններ
Գործավար
Գործավար
Բաժիններ
Բաժիններ
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն
Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն
Պատմության ամբիոն
Պատմության ամբիոն
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն
Արվեստի և սպորտի ամբիոն
Արվեստի և սպորտի ամբիոն
Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին
Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին
Ս․ Մերգելյանի անվան հեռանկարային հետազոտությունների կենտրոն
Ս․ Մերգելյանի անվան հեռանկարային հետազոտությունների կենտրոն
Գրադարան
Գրադարան
Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն
Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
Viewer does not support full SVG 1.1
Ֆակուլտետներ
Ֆակուլտետներ
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն
Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն
Պատմության ամբիոն
Պատմության ամբիոն
Հայոց լեզու և գրականություն
Հայոց լեզու և գրականություն
Լրագրություն
Լրագրություն
Ռուսաց լեզու և գրականություն
Ռուսաց լեզու և գրականություն
Անգլերեն լեզու և գրականություն
Անգլերեն լեզու և գրականություն
Թարգմանչական գործ
Թարգմանչական գործ
Պատմություն
Պատմություն
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն
Արվեստի և սպորտի ամբիոն
Արվեստի և սպորտի ամբիոն
Սոցիալական մանկավարժություն
Սոցիալական մանկավարժություն
Հոգեբանություն
Հոգեբանություն
Կառավարում
(ըստ ոլորտի)
Կառավարում...
Սոցիալական աշխատանք
Սոցիալական աշխատանք
Սերվիս
Սերվիս
Երաժշտական կրթություն
Երաժշտական կրթություն
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
Իրավագիտություն
Իրավագիտություն
Կերպարվեստ
Կերպարվեստ
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ
Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն
Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
Կենսաբանություն
Կենսաբանություն
Քիմիա
Քիմիա
Դեղագործական քիմիա
Դեղագործական քիմիա
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
Ռադիոֆիզիկա
Ռադիոֆիզիկա
Մաթեմատիկա
Մաթեմատիկա
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Viewer does not support full SVG 1.1
Արհկոմ
Ուսանողական խորհուրդ

Ուսանողական գիտական ընկերություն