Բակալավրի հիմնական կրթական ծրագրեր

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

 
 • 011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011301․03․6 Սոցիալական մանկավարժություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․01․6 Կենսաբանություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․05․6 Մաթեմատիկա (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․09․6Ֆիզ․դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․11․6 Կերպարվեստ (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․13․6 Երաժշտական կրթություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․19․6 Հայոց լեզու և գրականություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 022201․01․6 Պատմություն (Պատմության բակալավր)
 • 023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 031301․01․6 Հոգեբանություն (Հոգեբանության բակալավր)
 • 041301․01․6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/ (Կառավարման բակալավր)
 • 042101․01․6 Իրավագիտություն (Իրավագիտության բակալավր)
 • 053101․02․6 Դեղագործական քիմիա (Քիմիայի բակալավր)
 • 056802․01․6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա (Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր)
 • 055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա (Ռադիոֆիզիկայի բակալավր)
 • 061101․02․6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (Ինֆորմատիկայի բակալավր)
 • 101801․01․6 Սերվիս (Սերվիսի բակալավր)

Արխիվ