Դիմորդ

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Նախապատրաստական դասընթացներ

Քոլեջ

Հենակետային վարժարան

ՄՄՈՒՀ - երի (քոլեջների) շրջանավարտներին

Բուհ- Դպրոց կապ

Հավատարմագրման վկայական
Բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա
Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա
Հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա

ԱՅՑԵԼԵՔ ՄԵԶ

ք․ Վանաձոր Տիգրան Մեծի 36

Զանգահարեք մեզ

(0322) 41854, 41855 - 160 կամ +374 94 94 63 87

Կապվեք մեզ հետ

info@vsu.am