Ընդունելություն քոլեջ

Ընդունելություն Քոլեջ

 

Քոլեջի դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի քոլեջը 2022-2023 ուստարում կատարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով