Գիտական քարտուղար

Գիտական քարտուղար

Մ.գ.թ., դոցենտ՝ Բեժանյան Սեդա Սաղաթելի

Կենսագրություն

հեռ. (+374.322) 4-18-53 (ներքին 146)