Իրավաբան

Իրավաբան

Ի. գ. թ., դոցենտ՝ Ղազարյան Քրիստինե Սերգեյի

հեռ. (+374.322) 4-18-54 կամ 4-18-55 (ներքին 135)