Խմբագրական խորհուրդ (Պրակ Բ)

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խմբագրական խորհրդի նախագահ, գլխավոր խմբագիր՝

Սահակյան Ռուստամ Ռաֆիկի – տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր, rsahakyan@yahoo.com

Խմբագրական խորհրդի նախագահի տեղակալ՝

Հովսեփյան Վարդուհի Վարդգեսի – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  Վանաձորի պետական համալսարանի  գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, varduhi@inbox.ru

Պատասխանատու քարտուղար՝

Թովմասյան Մարտուն Հակոբի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի պետական  համալսարանի քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, martuntovmasyan@mail.ru

Խմբագրական խորհրդի անդամներ

Օսիպյան Լիա  Լևոնի – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր,  ԳԱԱ ակադեմիկոս, losipyan@ysu.am

Ցիրլին Անատոլի Միխայիլի – տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Դաշնություն, Գիտությունների ակադեմիայի Ա.Կ.Այլամազյանի անվան  Ծրագրային համակարգերի ինստիտուտ, tsirlin@sarc.botik.ru

Ժաբկո Ալեքսեյ Պետրովի — ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան, zhabko@apmath.spbu.ru

Քամալյան Ռուբեն Զավենի — տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մարքեթինգի և սոցիալ-տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակադեմիա, kasarub@mail.ru

Կիպրուշկինա  Ելենա Իվանի — տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ-Պետերբուրգի ԻՏՄՈ համալսարան, kipelena@yandex.ru

Հակոբյան Ռաֆիկ  Սերգեյի  – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան,  rhakob@ysu.am

Սուքիասյան Հայկ Ստեփանի — տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, hayksukiasyan28@gmail.com

Հունանյան Սուրիկ Ալեքսանի – գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, ՀԱԱՀ, Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, naghov@rambler.ru

Հարությունյան Լուսինե  Ռոմիկի – քիմիական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ընդհանուր քիմիայի  ամբիոնի վարիչ, lusinehar@ysu.am

Վարդանյան Զարուհի Սամվելի – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, Վանաձորի պետական  համալսարանի քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, zaruhy.vartanyan@mail.ru

Ղազարյան Հրաչիկ Արմենակի – քիմիական գիտությունների դոկտոր, Վանաձորի պետական համալսարանի քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, ghazaryan.hrachik@mail.ru

Դալլաքյան Ռուբիկ  Վանիկի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, Վանաձորի պետական  համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, dallakyan57@mail.ru

Ղազարյան Արմինե Հրաչիկի – քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի վարիչ, armash1974@mail.ru

Ծատուրյան Արմեն Միշայի – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, ՌԲԱ պրոֆեսոր, Վանաձորի պետական  համալսարանի քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, evrika24@rambler.ru

Օհանյան Հեղինե  Հայկի – տեխնիկական  գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի պետական  համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ, ohanyanhh1970@mail.ru

Մամիկոնյան Հայկանուշ Արտյուշի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների  թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի պետական  համալսարանի մաթեմատիկայի և  ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս, hmamikonyan8@gmail.com

Սաքանյան Մելիս Արամայիսի– ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Վանաձորի պետական  համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, melis.sakanyan@mail.ru

Սայադյան Մինաս Կառլենի – մանկավարժական  գիտությունների թեկնածու, Վանաձորի պետական  համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, sayadyan@email.com

Կյուրեղյան Արմենուհի Ստեփանի– ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Վանաձորի պետական  համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, akyuregyan@mail.ru

Փարսադանյան Սմբատ Մարտունի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Վանաձորի պետական  համալսարանի քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, parsadanyansmbat@gmail.com

Թադևոսյան Գագիկ Պարսամի  — աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դոցենտ, tadgag@rambler.ru