Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները՝ դասախոսի դերում

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները՝ դասախոսի դերում

Ինքնակառավարման շաբաթվա շրջանակում Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի երեք ուսանող հանդես են եկել դասախոսի դերում: Ուսանողները նախապես դիմել են դասավանդվող առարկաների դասախոսներին և համապատասխան ամբիոնների աջակցությամբ իրականացվել է դասավարումը։

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության առկա ուսուցման համակարգի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Ամալյա Քոչինյանը դասավարումն իրականացրել է նույն մասնագիտության 1-ին կուրսում՝ «Անգլերեն լեզու–1» դասընթացի շրջանակում (դասախոս՝ Ա․ Փարեմուզյան)։

«Պատմություն» մասնագիտության առկա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Հերիք Մաղաքելյանը դասավարումն իրականացրել էնույն մասնագիտության 2-րդ կուրսում՝ «Հայոց պատմություն-3» դասընթացի շրջանակում (դասախոս՝ Մ․ Բրուտյան)։

«Սերվիս» մասնագիտության առկա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարիամ Վերանյանը դասավարումն իրականացրել է «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսում՝ «Երկրորդ օտար լեզու-1 (Ֆրանսերեն)» դասընթացի շրջանակում (դասախոս՝ Է․ Սարգսյան)։

Դասավարում իրականացրած ուսանողների խոսքով՝ սա յուրօրինակ փորձառություն էր իրենց համար, որը հնարավորություն տվեց ավելի վստահ հանդես գալու ինչպես դասախոսների, այնպես էլ ավելի մեծ լսարանի առջև:

Previous Article
Next Article