«Ռուսերենի՝ որպես միջազգային հաղորակցության լեզվի տարի» միջոցառման շրջանակում ՎՊՀ-ում տեղի ունեցան դասախոսություններ

«Ռուսերենի՝ որպես միջազգային հաղորակցության լեզվի տարի» միջոցառման շրջանակում ՎՊՀ-ում տեղի ունեցան դասախոսություններ

2022թ. հոկտեմբերի 28-ին ԱՊՀ պետությունների կառավարությունների նախագահների խորհրդի որոշմամբ 2023թ-ը հռչակվեց «Ռուսերենի՝ որպես միջազգային հաղորդակցության լեզվի տարի»:

Ծրագրի համատեքստում 2023թ-ին ԱՊՀ երկրներում անցկացվող գիտական, գիտամեթոդական և գիտակրթական միջոցառումներին անմասն չմնաց Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը:

«Ռուսերենի՝ որպես միջազգային հաղորակցության լեզվի տարի» միջոցառման շրջանակում մայիսի 26-ին Վանաձորի պետական համալսարանում իրականացվեցին դասախոսություններ՝ հետևյալ երեք թեմաներով.

  1. Ռուս-հայկական գրական կապեր (զեկուցող՝ բ.գ.թ., դոցենտ   Թ. Թադևոսյան)
  2. Հայ-սլավոնական լեզվական զուգահեռներ (զեկուցող՝ բ.գ.թ., դոցենտ   Թ. Թադևոսյան)
  3. Բանահյուսական ծիսակարգերի ավանդույթներ. հայ-ռուսական զուգահեեռներ (զեկուցող՝ բ.գ.թ., դոցենտ   Թ. Թադևոսյան)
Previous Article
Next Article