Աշակերտական առարկայական օլիմպիադա

Հայտարարություն

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը  2022թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին կազմակերպում է աշակերտական առարկայական օլիմպիադա:

Օլիմպիադան անցկացվելու է 11, 12-րդ դասարանների դպրոցականների համար,  ներքոնշյալ առարկաներից`

ֆիզիկա`                                                  մարտի 15-ին` ժամը 1430-ին,

քիմիա`                                                    մարտի 16 -ին` ժամը 1430-ին,

կենսաբանություն`                                 մարտի 17-ին` ժամը 1430-ին,

ինֆորմատիկա`                                      մարտի 18-ին` ժամը 1430-ին,

մաթեմատիկա`                                       մարտի 30-ին` ժամը 1430-ին,

հայ գրականություն`                              մարտի  31-ին` ժամը 1430  -ին,

հայոց լեզու`                                            ապրիլի 1-ին` ժամը 1430  -ին,

ռուսաց լեզու և գականություն`             ապրիլի  5-ին` ժամը 1430 –ին,

օտար լեզու (անգլերեն)`                        ապրիլի  6-ին` ժամը 1430 –ին,

պատմություն`                                        ապրիլի  7-ին` ժամը 1500 –ին,

աշխարհագրություն`                              ապրիլի  8-ին` ժամը 1500 –ին:

երաժշտություն`                                      ապրիլի  12-ին` ժամը 1430 –ին,

կերպարվեստ `                                        ապրիլի 12-ին` ժամը 1430 –ին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ-ի գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին:

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռախոս` (0322) 4-18-53,

(+37498) 09 07 22:

Previous Article
Next Article