Մագիստրատուրա

Կրթական ծրագրեր

 
 • 011101.05.7 Կրթության կառավարում
 • 011301.04.7 Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա (ՆՈՐ)
 • 061102.01.7 Ծրագրային ճարտարագիտություն (ՆՈՐ)
 • 022201.01.7 Պատմություն
 • 041301.17.7 Հանրային կառավարում
 • 011401.09.7 Ֆիզ․ դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (ՆՈՐ)
 • 011401.05.7 Մաթեմատիկա
 • 011401.02.7.Քիմիա
 • 011401.06.7 Ինֆորմատիկա
 • 011401.01.7 Կենսաբանություն
 • 011401.19.1 Հայոց լեզու և գրականություն
 • 011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն
 • 011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն