Հենակետային վարժարան

Ընդունելություն վարժարան

 

Վարժարանում դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են հուլիսի 10-ից օգոստոսի 18-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 1000-1500, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

ՎԱՐԺԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԿԱՎՈՐ է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ.

  1. Ծննդյան վկայականի և սոց. քարտի պատճենները (2 հատ),
  2. Ավարտական վկայականը (բնօրինակը և 2 հատ պատճենները),
  3. 2 լուսանկար` 3X4 չափի
  4. Դիմում-հայտը լրացվում է տեղում։

Վարժարանում գործում  են հետևյալ հոսքերը

  1. Հայոց լեզու և պատմություն
  2. Հայոց լեզու և անգլերեն
  3. Հայոց լեզու և ռուսաց լեզու
  4. Ֆիզիկա և մաթեմատիկա (ինֆորմատիկա)
  5. Քիմիա և կենսաբանություն
  6. Տնտեսագիտական

Դիմորդների շարժն ըստ հոսքերի

ՎԱՐԺԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՆՎՃԱՐ է:

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ ՀՀ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՒՀ, ՍԱԿԱՅՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ Է, ՈՐ ԴԻՄԵՆ ՎՊՀ:

Վարժարանում գործում են հետևյալ հոսքերը

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու և պատմություն

Անգլերեն լեզու

Հայոց լեզու և անգլերեն

Ֆիզիկա

Ֆիզիկա և մաթեմատիկա (ինֆորմատիկա)

Կենսաբանություն

Քիմիա և կենսաբանություն

Ռուսաց լեզու

Հայոց լեզու և ռուսաց լեզու

reports

Տնտեսագիտական