ՈՒսանողական հանրապետական գիտաժողով

Ուսանողական հանրապետական գիտաժողով

Գավառի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է ուսանողական հանրապետական գիտաժողով: Գիտաժողովը տեղի կունենա 2022 թ. ապրիլի 30-ին ժամը 1200-ին:

Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հղումով:

Previous Article
Next Article