Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

 Հովսեփյան Վարդուհի Վարդգեսի` կ.գ.թ., դոցենտ

Կենսագրություն

հեռ. (+374.322) 2-09-17 (ներքին 115)