Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին

Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին