Առկա

Ընդունելություն բակալավրիատ

 

Առկա համակարգ

Մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

2022-2023 ուսումնական տարվա Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության արդյունքները
 • 011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011301․03․6 Սոցիալական մանկավարժություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․01․6 Կենսաբանություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․09․6Ֆիզ․դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ(Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․13․6 Երաժշտական կրթություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․05․6 Մաթեմատիկա (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․11․6 Կերպարվեստ (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․19․6 Հայոց լեզու և գրականություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 022201․01․6 Պատմություն (Պատմության բակալավր)
 • 023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 031301․01․6 Հոգեբանություն (Հոգեբանության բակալավր)
 • 041301․01․6 Կառավարում (Կառավարման բակալավր)
 • 042101․01․6 Իրավագիտություն ( Իրավագիտության բակալավր)
 • 053101․02․6 Դեղագործական քիմիա (Քիմիայի բակալավր)
 • 056802․01․6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա (Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր)
 • 101801․01․6 Սերվիս (Սերվիսի բակալավր)
 • 061101․02․6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (Ինֆորմատիկայի բակալավր)

ՎՊՀ դիմորդները դիմում-հայտի լրացման հետ կապված խորհրդատվություն ստանալու նպատակով կարող են կապ հաստատել  077 94 63 87 հեռախոսահամարով: Մանրամասներ կարող եք ստանալ www.dimord.am կայքից: ՎՊՀ ընդունված դիմորդները սեպտեմբերի 1-ին համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ պետք է ներկայացնեն պահանջվող փաստաթղթերը։                                                                                   ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքային օրերը և ժամերը 

 ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը ներառյալ (աշխատանքային օրերին), ժամը 9:00-17:00, մայիսի 10-ին՝ մինչև ժամը 18։00:

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2022/2023 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ

Արտոնություններ

Արխիվ

Արխիվ 2021-2022 թթ․