Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Անահիտ Ազարյան

Լեհական փոխառությունները Կամենիցի դատական արձանագրություններում և նրանց արտահայտությունը գեղարվեստական գրականության մեջ

Գոհար Բաղրամյան

Տեքստի կառուցման և ոճական հնարների փոխառնչության հարցի շուրջ      

Մարիամ Թորաբի

Հոմանիշները Սայաթ-Նովայի խաղերում      

Անուշ Խաչատրյան

Խոսքային պատրաստի կաղապարները էլեկտրոնային մամուլի լեզվում       

Թերեզա Շահվերդյան, Մանանա Դալալյան

Ածականացումը, մակբայացումը հայերենում և անգլերենում (հայերենը` ըստ միջին հայերենի բացատրական բառարանի՝ ածական/մակբայ արձանագրված բառերի, անգլերենը՝ ըստ գեղարվեստական տարբեր երկերի)

Նինա Ջաղինյան

Մարդկային հաղորդակցությունը հոգելեզվաբանության համաշարում          

Նինա Ջաղինյան

Մտածումներ հաղորդակցային ակտի շուրջ   

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Էլֆիք Զոհրաբյան

«Փոքր դրամա». տեսության և պատմության հարցեր  

Նաիրա Համբարձումյան

Պարոդիա և միջտեքստայնություն: Հաղորդագրություն և երկխոսություն      

Նաիրա Համբարձումյան

Պարոդիա: Պոետիկայի հարցեր         

Նարինե Հովհաննիսյան

Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը Կոստան Զարյանի «Նավը լերան վրայ» վեպում   

Վալերի Փիլոյան

Կարո Մելիքսեթյանի բանաստեղծության ուրվագծեր

ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Քրիստինե Գասպարյան

Ստեփան Ոսկանյանը` արևմտահայ սահմանադրական շարժման մասին    

Յուրիկ Ղուլյան

Սահմանային խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումը (1918 թ. հունիս-օգոստոս)

Արթուր Մելիքյան

Արշակունիների պետության առաջացումը` համաձայն Արրիանուսի «Պարթիկա» երկի առաջին գրքի տվյալների   

Ֆելիքս Մովսիսյան

1848 թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը «Եվրոպա» պարբերականում          

Ֆելիքս Մովսիսյան, Աննա Դեմիրխանյան

Ֆրանս-պրուսական պատերազմի լուսաբանումը «Արշալույս արարատյան» թերթում          

Ֆելիքս Մովսիսյան, Մարիամ Սիմոնյան

«Արևելյան մամուլ» հանդեսը Ջ. Գարիբալդու ազատագրական պայքարի մասին      

Զոյա Չատինյան

Զմյուռնիայի «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունը»

Ռուսլան Ցականյան

Թուկուլտի-Նինուրտա I-ի պատերազմը Բաբելոնիայի դեմ    

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արփինե Ասլանյան

Բնակչության կյանքի որակը որպես մարզի զարգացման ռազմավարական նպատակ

Տիգրան Բադոյան

«Խելացի քաղաքների» («smart cities») հայեցակարգի դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման համակարգում

Միքայել Մելքումյան, Արթուր Առաքելյան, Լաուրա Սարգսյան

Covid-19 համավարակի ազդցությունը նորաձևության արդյունաբերության կորպորացիաների տնտեսական գործունեության վրա    

Ռաֆայել Պետրոսյան

ՀՀ բանկային համակարգի շահութաբերության վերլուծություն          

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Գևորգ Բարսեղյան, Մարինա Մաքյան, Թեհմինե Պապոյան

Դատավորների բարեվարքության հարցերը իրենց համար վարկատու հանդիսացող բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների գործերը քննելիս    

Քրիստինե Ղազարյան

Փորձաշրջանի իրավակարգավորման առանձնահատկությունները   

Մարտուն Վիրաբյան

Արտակարգ դրության իրավիճակը Հայաստանում կորոնավիրուսային վարակի պայմաններում      

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նելլի Պապանյան

Սայաթ-Նովան հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործության մեջ        

Համլետ Սիմոնյան

Ջոն Ռոլսի «Արդարությունը որպես անաչառություն» հայեցակարգի անկյունաքարերը․ ուտիլիտարիզմի և ինտուիցիոնիզմի քննադատությունը  

Գնել Տիգրանյան

Գործադիր իշխանության ձևավորման առանձնահատկությունները կառավարման տարբեր համակարգերում         

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Լիլիթ Ամիրջանյան

Մատենական գեղանկարչության ուսուցման մեթոդական ցուցումներ

Լյուդմիլա Դանիելյան, Անահիտ Հովսեփյան

Աշակերտական խմբերում բախումների մանկավարժական կանխարգելումը

Անուշ Եդոյան, Նարինե Ադամյան

Շարադրությունների և փոխադրությունների կազմակերպումն ու անցկացումը ավանդական և ժամանակակից մեթոդների համադրությամբ  

Անուշ Եդոյան, Գոհար Լորտիկյան

Առարկայական ներհյուսումը տարրական դասարաններում 

Գագիկ Էմինյան, Մարինե Փահլևանյան

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների օրինակելի պլանի ներդրման անհրաժեշտության մասին      

Սամվել Ժամհարյան

Տնտեսագիտության տեսության գործնական և սեմինար պարպմունքների խնդիրներն ու դրանց արդյունավետության բարձրացման մի քանի հարցե

Սուսաննա Հարությունյան

Բառապաշարի հարստացումը Պ․Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմն ուսումնասիրելիս          

Մարինե Ղալայանց

Հեքիաթի ձևավորման պարապմունքները` որպես դպրոցական ստեղծագործական ունակությունների ձևավորման միջոց 

Հովիկ Սարգսյան, Գուրգեն Արսենյան

Հայկական ժողովրդական խաղերի կիրառման անհրաժեշտությունը «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դպրոցական ծրագրերում       

Հովիկ Սարգսյան, Սամվել Աքուլյան

Տարրական դասարանների աշակերտների «Ճիշտ կեցվածքի» ձևավորման առանձնահատկությունները ընդհանուր զարգացնող վարժությունների միջոցով         

Հայկ Վիրաբյան

«Արխիվային գործի կազմակերպման և նորմատիվ իրավական ապահովման» թեմաներով սեմինարների կազմակերպումը «Արխիվագիտություն» առարկայի դասավանդման ընթացքում