Ֆիզ․ դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

Կրթական ծրսգրի 2022-2023 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար