Ընդունելություն մագիստրատուրա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մասնագիտությունների ցանկ
Դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների (Առաջին փուլ, Երկրորդ փուլ)

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

Կանոնակարգ ՎՊՀ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2024-2025 ուսումնական տարվա ընդունելության
Մագիստրատուրայի ընդունելության վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ ըստ մասնագիտությունների, մասնագիտական քննությունների հարցաշարեր

Առաջին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելության համար դիմումի և փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է 2024թ. հունիսի 5-ից հունիսի 28-ը ներառյալ, երկրորդ փուլով` 2024թ. հունիսի 5-ից մինչև օգոստոսի 23-ը ներառյալ:

ՎՊՀ մագիստրատուրայի դիմորդները դիմումները կարող են լրացնել ՎՊՀ Ընդունող հանձնաժողովում։

Առաջին փուլի ընդունելության քննությունները կազմակերպվում են 2024 թ․ հուլիսի 1-5-ը ներառյալ (ըստ ժամանակացույցի):

Երկրորդ փուլի ընդունելության քննություններն անցկացվում են 2024 թ․ օգոստոսի 27-ից մինչև 29-ը ներառյալ:

Խորհրդատվություն ստանալու նպատակով խնդրում ենք կապ հաստատել 077 94 63 87 հեռախոսահամարով:

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է  աշխատանքային օրերին, ժամը 9:00-17:00։

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի հրամանը ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգը հաստատելու մասին

Արխիվ