Ուշադրություն
Հայտարարություն - Հինգշաբթի, Հունիսի 15 2017, 10:15
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ - Երեքշաբթի, Հունիսի 21 2016, 12:38
ԼԵԶՈՒ, ԽՈՍՔ, ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - Չորեքշաբթի, Նոյեմբերի 19 2014, 16:44
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - Չորեքշաբթի, Հունիսի 07 2017, 10:33

Գիտական նյութերի ժողովածուներ

Գիտական ժողովածուների մասին

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նոր պահանջների համապատասխան` ՎՊՀ-ում նախկին հասարակագիտական և բնագիտական պրակներով լույս տեսնող «Բանբեր» ժողովածուի փոխարեն հրատարակվում են մասնագիտական որոշակի ուղղվածություն ունեցող առանձին ժողովածուներ` բանասիրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, պատմագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, մաթեմատիկա և ֆիզիկա, ինֆորմատիկա և այլն: Յուրաքանչյուր ժողովածու ունի մասնագիտական խմբագրական խորհուրդ, որը ներկայացված հոդվածները արտոնում է տպագրության:

Գիտական նյութերի ժողովածուներ