Ուշադրություն
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ - Չորեքշաբթի, Մայիսի 17 2017, 10:21
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ - Երեքշաբթի, Մայիսի 16 2017, 10:46
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ - Շաբաթ, Մայիսի 06 2017, 11:08
Հայտարարություն - Ուրբաթ, Ապրիլի 21 2017, 13:51
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ - Երեքշաբթի, Հունիսի 21 2016, 12:38

Գիտական նյութերի ժողովածուներ

Գիտական ժողովածուների մասին

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նոր պահանջների համապատասխան` ՎՊՀ-ում նախկին հասարակագիտական և բնագիտական պրակներով լույս տեսնող «Բանբեր» ժողովածուի փոխարեն հրատարակվում են մասնագիտական որոշակի ուղղվածություն ունեցող առանձին ժողովածուներ` բանասիրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, պատմագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, մաթեմատիկա և ֆիզիկա, ինֆորմատիկա և այլն: Յուրաքանչյուր ժողովածու ունի մասնագիտական խմբագրական խորհուրդ, որը ներկայացված հոդվածները արտոնում է տպագրության:

Գիտական նյութերի ժողովածուներ