Բովանդակություն (ըստ հեղինակների)

Նաիրա Համբարձումյան, Սիրանուշ Փարսադանյան

Լեզվաոճային շերտավորումները Սրբուհի Տյուսաբի «Մայտա» և «Արաքսիա կամ Վարժուհի» վեպերում

Նունե Մարիկյան

Անգլերենում և հայերենում անջատական և ընտրանքային հարցերի հնչերանգային և իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունների ակնարկային համեմատական վերլուծություն

Արմինե Մկրտումյան

Ագր(ո)-, էկ(ո)-, էն(ո)- օտար բաղադրատարրերով կազմությունները հայերենում

Թերեզա Շահվերդյան

Պարսկական փոխառությունները միջին հայերենում 

Ալբերտ Պողոսյան

Եռաբաղադրիչ բայական դարձվածային միավորների ընդմիջարկումը

Ժաննա Ալոյան, Նինա Ջաղինյան

Ռուսաց և անգլերեն լեզուներում առավել կիրառական դարձվածքների առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը հայկական լսարանում 

Էլլա Սարգսյան

Ֆրանսերեն տերմինների ներթափանցումը անգլիախոս դիվանագիտական դիսկուրս

Նելլի Գալստյան

Ազգային ազատագրական պայքարը ազգային ինքնության պահպանման դրսևորում Հակոբ Խաչիկյանի և Ժան-Իվ Սուսիի «Ամառ առանց այգաբացի» վեպում 

Սուսաննա Թումանյան

Տեսակը Վահագն Մուղնեցյանի երկերում

Նարինե Հովհաննիսյան

Ժամանակի պատմաքաղաքական դիմապատկերը Թամար Հովհաննիսյանի պոեզիայում

Քրիստինա Ղազարյան

Երկընտրանքի խնդիրը էսթետիկական և էթիկական էքզիստենցիայի տեսանկյունից Խ. Հոսեյնիի «Եվ արձագանքեցին լեռները» վեպում

Տարոն Դանիելյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան

Զանգվածային հաղորդակցության միջոցները որպես գիտական ուսումնասիրման օբյեկտ Հայաստանի Հանրապետությունում (ատենախոսությունների օրինակով, 1991-2022 թթ.)

Լիանա Մարտիրոսյան

«Միասնականության» միֆը որպես իրականության կառուցարկման գործիք

Յուրիկ Ղուլյան

Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Կ. Պոլսի կոնֆերանսում

Հենրի Մատինյան

Լեհական մամուլը Հայոց ցեղասպանության մասին 1991-2018 թթ.

Արթուր Մելիքյան

Սողդական դահերը և Արշակունիների պետության կազմավորումը

Ֆելիքս Մովսիսյան

«Եվրոպա» շաբաթաթերթը 1848-1850 թթ.  դանիա-պրուսական պատերազմի մասին

Ֆելիքս Մովսիսյան, Տատյանա Օհանյան

Արցախյան շարժման սկզբնավորման արձագանքը «Ալիք» օրաթերթում

Էլեն Շարոյան

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված Հայ Դատի հանձնախմբի գործունեության արձագանքը Թեհրանի «Ալիք» օրաթերթում

Զոյա Չատինյան

 Տևրիկի և հարակից գյուղերի 19-րդ դարի հայ հասարակական ընկերությունները

Անի Հարությունյան

Տեղեկատվությունը որպես իշխանության աղբյուր ու կոնֆլիկտային խոսույթի ծավալման պատճառ

Գնել Տիգրանյան

Հավերժական պրոբլեմները՝ որպես փիլիսոփայական գիտելիքի զարգացման գործոն

Անդրանիկ Շահինյան

Արտաքին աշխատանքային միգրացիայի պատճառների հարցի շուրջ. հասարակական կարծիքի վերլուծություն

Սուսաննա Հարությունյան, Իրենա Հարությունյան, Լյուդմիլա Բարսեղյան, Գյուլչորա Գալստյան, Ռոզա Ավագյան

Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի «Տոհմային կայան» ՓԲԸ-ի անասնաբուծական արտադրանքի արտադրության ինտենսիվացման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները

Լյուդմիլա Բարսեղյան, Ռոզա Ավագյան, Իրենա Հարությունյան, Սուսաննա Հարությունյան, Գյուլչորա Գալստյան, Նելլի Դոլուխանյան

Մարտունու շրջանի որոշ համայնքների բյուջեների վերլուծությունը 2019-2021 թթ.

Հրաչյա Զաքարյան

Տնտեսությունների խմբավորում թվայնացման կատարողականի հիման վրա Candecomp/Parafac մոդելի և կլաստերային վերլուծության միջոցով

Մերի Զաքարյան, Ժասմեն Զաքարյան

Հարկային համակարգի դերը երկրի տնտեսությունում

Արինե Ստեփանյան

Զբաղվածության կարգավորման արդյունավետության չափման բարդությունները շահառուների սպասումների տեսանկյունից

Լիանա Օսիպյան

Հեռավար ուսուցման կառավարման և տնտեսության վրա դրա ազդեցության հիմախնդիրները ՀՀ-ում

Սասուն Բաղդասարյան, Վիկտորյա Հարությունյան

Լոռու մարզի լեռնագրության զբոսաշրջային բիզնես վերլուծությունը

Գոհար Եղյան

Լոռու մարզի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերլուծություն

Հայկ Ավագիմյան, Անահիտ Ստեփանյան

Վերահսկողության լոկուսի ազդեցությունը ուսուցիչների քոփինգ-ռազմավարության ընտրության մեջ

Հայկ Ավագիմյան, Լիլիթ Ստեփանյան

Պատերազմի մասնակից կամավորների արժեհամակարգի և հաղթահարող և ինքնավերահսկող վարքի ռազմավարության սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները

Գարիկ Հովակիմյան

Էթնիկական ինքնագիտակցության հիմնախնդիրը հասարակության Ճգնաժամային, հարափոփոխ պայմաններում

Վահան Մելիքսեթյան

Ագրեսիան որպես հետպատերազմական պաշտպանական մեխանիզմ

Լիլիթ Ստեփանյան

Պատերազմի մասնակիցների տրավմատիզացիայի հիմնախնդիրը հոգեբանության մեջ

Գագիկ Էմինյան, Լիլիթ Բաղդասարյան

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական և ղեկավար աշխատողների միջև արդյունավետ համագործակցության անհրաժեշտությունը

Մանանա Դալալյան, Լուիզա Մարաբյան

Ուսանողակենտրոն և խնդրակենտրոն ուսուցման ազդեցությունը անգլերեն լեզվի բուհական դասընթացների վրա

Քարմիլե Վիրաբյան, Արմինե Մանուկյան

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների սոցիալական ակտիվությունը ձևավորող մանկավարժական պայմանները

Գևորգ Աղանյան

Շարժախաղերի դերը կրտսեր դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում

Հովիկ Սարգսյան

Պատանի մարմնամարզիկների մարզման գործընթացի կազմակերպումը նախապատրաստական խմբերում