Ընդունելություն մագիստրատուրա

Ընդունելություն մագիստրատուրա

 

Հեռակա համակարգ

Մասնագիտությունների ցանկ
Դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

Մագիստրատուրայի ընդունելության վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ ըստ մասնագիտությունների, մասնագիտական քննությունների հարցաշարեր
  • 031301.07.7 Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն

Մագիստրատուրայի ընդունելության համար դիմումի և փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է մինչև 2022թ. հոկտեմբերի 3-31-ը: Ընդունելության քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 3-ին։

ՎՊՀ մագիստրատուրայի դիմորդները դիմումները կարող են լրացնել ՎՊՀ Ընդունող հանձնաժողովում։

Խորհրդատվություն ստանալու նպատակով խնդրում ենք կապ հաստատել 077 94 63 87 հեռախոսահամարով:

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է  աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-17:00։

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի հրամանը ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգը հաստատելու մասին
Ընթացակարգ ՎՊՀ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության

Արխիվ