Ընդունելություն մագիստրատուրա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մասնագիտությունների ցանկ
Դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Մագիստրատուրայի ընդունելության վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ ըստ մասնագիտությունների, մասնագիտական քննության հարցաշար
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի հրամանը ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգը հաստատելու մասին
Կարգ ՎՊՀ մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելության

Արխիվ