Ընդունելություն մագիստրատուրա

Ընդունելություն մագիստրատուրա

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի 1-ից 30-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1700:

Դիմորդները ընդունող հանձնաժողով են ներկյացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ` Համալսարանի ռեկտորի անունով (լրացվում է տեղում),
  2. բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները,
  3. երաշխավորություն ֆակուլտետի գիտաուսումնամեթոդական խորհրդից (նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն ու այլ բուհի շրջանավարտները չեն ներկայացնում),
  4. նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն ու այլ բուհի շրջանավարտները ներկայացնում են տեղեկանք միջին որակական գնահատականի վերաբերյալ,
  5. ինքնակենսագրություն (CV),
  6. անձնագրի պատճեն,
  7. 3 լուսանկար (3x4 չափի),
  8. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (077) 94 63 87 հեռախոսահամարով կամ այցելել ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, Վանաձորի պետական համալսարան:

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգ