Ընդունելություն մագիստրատուրա

Ընդունելություն մագիստրատուրա

 

Առկա համակարգ

Մասնագիտությունների ցանկ
Դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների (Առաջին փուլ)

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

Մագիստրատուրայի ընդունելության վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ ըստ մասնագիտությունների, մասնագիտական քննությունների հարցաշարեր
 • 011102.05.7 Կրթության կառավարում
 • 011301.04.7 Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա (ՆՈՐ)
 • 061102.01.7 Ծրագրային ճարտարագիտություն (ՆՈՐ)
 • 022201.01.7 Պատմություն
 • 041301.17.7 Հանրային կառավարում
 • 011401.09.7 Ֆիզ․ դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (ՆՈՐ)
 • 011401.05.7 Մաթեմատիկա
 • 011401.02.7.Քիմիա
 • 011401.06.7 Ինֆորմատիկա
 • 011401.01.7 Կենսաբանություն
 • 011401.19.1 Հայոց լեզու և գրականություն
 • 011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն
 • 011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Առաջին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելության համար դիմումի և փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է 2022թ. հունիսի 1-ից հուլիսի 1-ը ներառյալ, երկրորդ փուլով` 2022թ. հունիսի1-ից օգոստոսի 26-ը ներառյալ:

ՎՊՀ մագիստրատուրայի դիմորդները դիմումները կարող են լրացնել ՎՊՀ Ընդունող հանձնաժողովում։

Առաջին փուլի ընդունելության քննությունները կազմակերպվում են 2022 թ․ հուլիսի 2-5-ը (ըստ ժամանակացույցի):

Երկրորդ փուլի ընդունելության քննություններն անցկացվում են 2022 թ․ օգոստոսի 27-ից մինչև 30-ը:

Խորհրդատվություն ստանալու նպատակով խնդրում ենք կապ հաստատել 077 94 63 87 հեռախոսահամարով:

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է  աշխատանքային օրերին, ժամը 9:00-17:00։

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի հրամանը ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգը հաստատելու մասին
Ընթացակարգ ՎՊՀ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության

Արխիվ