Ընդունելություն մագիստրատուրա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մասնագիտությունների ցանկ
Դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների (Առաջին փուլ, Երկրորդ փուլ)

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

Կարգ ՎՊՀ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելության
Մագիստրատուրայի ընդունելության վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ ըստ մասնագիտությունների, մասնագիտական քննությունների հարցաշարեր

Առաջին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելության համար դիմումի և փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է 2023թ. հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը ներառյալ, երկրորդ փուլով` 2023թ. հունիսի 1-ից օգոստոսի 25-ը ներառյալ:

ՎՊՀ մագիստրատուրայի դիմորդները դիմումները կարող են լրացնել ՎՊՀ Ընդունող հանձնաժողովում։

Առաջին փուլի ընդունելության քննությունները կազմակերպվում են 2023 թ․ հուլիսի 1-5-ը (ըստ ժամանակացույցի):

Երկրորդ փուլի ընդունելության քննություններն անցկացվում են 2023 թ․ օգոստոսի 28-ից մինչև 30-ը:

Խորհրդատվություն ստանալու նպատակով խնդրում ենք կապ հաստատել 077 94 63 87 հեռախոսահամարով:

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է  աշխատանքային օրերին, ժամը 9:00-17:00։

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի հրամանը ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգը հաստատելու մասին

Արխիվ